ชิ้นส่วนต่างๆของแม่พิมพ์

Mold Parts

 

Mold Component

 

Core Pin, Blade and Ejectors
Precision Flat Parts
อุปกรณ์มาตรฐานและส่วนประกอบต่างๆ
สำหรับการประกอบแม่พิมพ์
You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.