การฉีดพลาสติก ชิ้นส่วนlego

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wnRRDIFNxoM[/youtube]

ตัวอย่างกรรมวิธีการฉีดพลาสติก ของชิ้นส่วน lego ในตัวโรงงานใช้ระบบอัตโนมัติ

เกือบทั้งหมดทุกอย่างรันเองต่อเนื่อง ตั้งแต่ฉีด สกรีน จนประกอบ

การผลิตชิ้นงานพลาสติกจำนวนมากๆและไม่มีความซับซ้อนในการเปิดแม่พิมพ์มากนัก

จะใช้วิธีการเดินเครื่องฉีดอย่างต่อเนื่องแบบนี้

แต่หากเป็นชิ้นงานที่มีความซับซ้อน ในการเปิดแม่พิมพ์อาจจะต้องมีคนคอยหยิบชิ้นงานออก

และควบคุมงานฉีดทีละชิ้น แต่ในโรงงานขนาดใหญ่จะมีการนำหุ่นยนต์มาช่วยในการหยิบ

ชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ เพื่อความรวดเร็วเนื่องจากหุ่นยนต์มีเวลาที่คงที่ต่างจากมนุษย์

ปรึกษาเรื่องงานพลาสติกที่

โทร 081-7119104

humordesign@hotmail.com

You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.